[PAGE FIELD RECURSIVE]

Oprettelse af CV - Step 1 af 8

Personlig information
OBS! Ved valg af anonymt CV, vil virksomhederne ikke kunne se personlige data, hvorfor kontakten fra evt. interesserede virksomheder vil foregå via JOB4PLAYER. Når du udfylder dit CV vil felter som virksomhederne IKKE kan se være markeret med rød baggrund. Det er dog vigtigt at du alligevel udfylder alle data, så vi i JOB4PLAYER har mulighed for at matche din profil med evt. interesserede virksomheder. Vær opmærksom på ikke at afgive persongenkendelige oplysninger i de skrivefelter, som ikke er markeret med rød.
Vises kun som fødselsår
I tvivl? Se her hvordan
/images/cvdb/cvdb_linkedin_hjaelp.png
Tilføj eventuelt relevante filer i form af udtalelser, beviser, fotos eller andet.
List de (max 10) vigtigste og mest relevante erhvervserfaringer (både sportslige kontrakter og anden erhvervserfaring)
Nedenstående spørgsmål besvares med baggrund i sporten, og vil indikere forskellige kompetencer der kan oversættes og anvendes af virksomhederne.
Andet...
Inden du trykker godkend har du mulighed for at gennemgå dine svar. Du kan frit gå frem og tilbage mellem siderne, uden at dine indtastninger går tabt. Er du tilfreds trykker du godkend CV.
Tilbage
Anden...